H-2.KL  |  MU14  |  U12  |  U10

# Spiele

Spiele: 0

# Spielbericht

A | 22.04.2017 - 17:00 | Wr. Neustadt - VS Barwitzius
Spiel-ID: 1166 | NBBV - UPO-123 END - V1 V2 V3 V4 - OT
Mini Jacks U12 25 - 8 7 4 6 - 0
BK Raika Blue Devils Wr. Neustadt 29 - 7 14 4 4 - 0
Bericht
Stats Name F 3PM 2PM FW FW-% PpG
Brocza Marjan 0 0 0 0|0 0% 0
Karalic Tarik 0 0 0 0|0 0% 0
Kowol Sebastian 0 0 0 2|1 50% 1
Marktl Daniel 0 0 4 0|0 0% 8
Paset-Pavlovic Lucas 4 0 2 6|4 66.7% 8
Pavlov Filip 0 0 0 0|0 0% 0
Puschner Katharina 1 0 1 0|0 0% 2
Rausch Marcus 0 0 1 0|0 0% 2
Wollenek Elias 3 0 2 0|0 0% 4
Yakubovska Viktora 0 0 0 0|0 0% 0
Yakubowskij Daniel 0 0 0 0|0 0% 0