H-2.KL  |  MU14  |  U12  |  U10

# Spiele

Spiele: 0

# Spielbericht

A | 14.05.2017 - 10:30 | Herzogenburg - Sporthalle
Spiel-ID: 1150 | NBBV - U12 UP-81 END - V1 V2 V3 V4 - OT
Mini Jacks U12 38 - 16 6 9 7 - 0
UBBC APOSport Herzogenburg 24 - 6 4 8 6 - 0
Bericht
Stats Name F 3PM 2PM FW FW-% PpG
Brocza Marjan 0 0 0 0|0 0% 0
Karalic Tarik 2 0 0 0|0 0% 0
Marktl Daniel 2 0 2 2|1 50% 5
Paset-Pavlovic Lucas 1 0 7 2|0 0% 14
Pavlov Filip 0 0 4 0|0 0% 8
Puschner Katharina 0 0 1 0|0 0% 2
Rausch Marcus 0 0 2 1|1 100% 5
Wollenek Elias 2 0 4 2|0 0% 8