H-2.KL  |  MU14  |  U12  |  U10

# Spiele

Spiele: 0

# Spielbericht

H | 02.04.2017 - 17:00 | Baden - Sporthalle
Spiel-ID: 1149 | NBBV - U12 UP-11 END - V1 V2 V3 V4 - OT
Mini Jacks U12 48 - 14 18 2 14 - 0
UKJ Autohaus Bogoly Bruck 26 - 6 5 11 4 - 0
Bericht
Stats Name F 3PM 2PM FW FW-% PpG
Braun Benedikt 0 0 2 0|0 0% 4
Brocza Marjan 0 0 3 0|0 0% 6
Karalic Tarik 0 0 0 0|0 0% 0
Kowol Sebastian 0 0 0 0|0 0% 0
Marktl Daniel 1 0 6 0|0 0% 12
Paset-Pavlovic Lucas 2 0 8 2|0 0% 16
Pavlov Filip 0 0 1 0|0 0% 2
Puschner Katharina 1 0 1 0|0 0% 2
Rausch Marcus 0 0 0 0|0 0% 0
Yakubovska Viktora 0 0 0 0|0 0% 0
Yakubowskij Daniel 0 0 3 0|0 0% 6