H-2.KL  |  MU14  |  U12  |  U10

# Spiele

Spiele: 0

# Spielbericht

H | 02.04.2017 - 14:00 | Baden - Sporthalle
Spiel-ID: 1148 | NBBV - U12 UP-13 END - V1 V2 V3 V4 - OT
Mini Jacks U12 51 - 11 14 19 7 - 0
UBBC Gmünd 30 - 4 12 4 10 - 0
Bericht
Stats Name F 3PM 2PM FW FW-% PpG
Braun Benedikt 0 0 0 0|0 0% 0
Brocza Marjan 0 0 1 0|0 0% 2
Karalic Tarik 1 0 0 2|1 50% 1
Kowol Sebastian 0 0 0 0|0 0% 0
Marktl Daniel 0 0 6 4|4 100% 16
Paset-Pavlovic Lucas 0 0 7 6|2 33.3% 16
Pavlov Filip 2 0 0 0|0 0% 0
Puschner Katharina 0 0 0 0|0 0% 0
Wollenek Elias 1 0 2 0|0 0% 4
Yakubovska Viktora 0 0 0 0|0 0% 0
Yakubowskij Daniel 0 0 6 0|0 0% 12