H-2.KL  |  MU14  |  U12  |  U10

# Spiele

Spiele: 0

# Spielbericht

A | 19.02.2017 - 15:00 | Baden - Sporthalle
Spiel-ID: 1126 | NBBV - 11.R.o-11 END - V1 V2 V3 V4 - OT
Mini Jacks U12 62 - 12 14 20 16 - 0
UKJ Basketball St. Pölten 25 - 9 5 5 6 - 0
Bericht
Stats Name F 3PM 2PM FW FW-% PpG
Braun Benedikt 0 0 4 0|0 0% 8
Brocza Marjan 0 0 2 0|0 0% 4
Karalic Tarik 0 0 2 0|0 0% 4
Kowol Sebastian 0 0 0 0|0 0% 0
Pavlov Filip 0 0 4 0|0 0% 8
Puschner Katharina 0 0 1 0|0 0% 2
Rausch Marcus 3 0 1 0|0 0% 2
Wollenek Elias 1 0 8 0|0 0% 16
Yakubovska Viktora 0 0 1 0|0 0% 2
Yakubowskij Daniel 1 0 8 0|0 0% 16