H-2.KL  |  MU14  |  U12  |  U10

# Spiele

Spiele: 0

# Spielbericht

H | 18.12.2016 - 10:00 | Baden - Sporthalle
Spiel-ID: 1105 | NBBV - Dg o-07 END - V1 V2 V3 V4 - OT
Mini Jacks U12 33 - 3 8 14 8 - 0
Basket Dukes Klosterneuburg 66 - 20 10 19 17 - 0
Bericht
Stats Name F 3PM 2PM FW FW-% PpG
Brocza Marjan 0 0 0 0|0 0% 0
Kowol Sebastian 0 0 1 0|0 0% 2
Marktl Daniel 0 0 1 0|0 0% 2
Paset-Pavlovic Lucas 2 0 9 3|3 100% 21
Pavlov Filip 1 0 0 0|0 0% 0
Puschner Katharina 0 0 0 0|0 0% 0
Rausch Marcus 0 0 0 0|0 0% 0
Wollenek Elias 4 0 3 0|0 0% 6
Yakubovska Viktora 1 0 0 0|0 0% 0
Yakubowskij Daniel 2 0 1 0|0 0% 2