H-2.KL  |  MU14  |  U12  |  U10

# Spiele

Spiele: 0

# Spielbericht

H | 26.10.2016 - 13:00 | Baden - Sporthalle
Spiel-ID: 1095 | NBBV - Dg oben-13 END - V1 V2 V3 V4 - OT
Mini Jacks U12 40 - 12 16 6 6 - 0
UKJ Mistelbach Mustangs 62 - 13 22 12 15 - 0
Bericht ... deshalb gibt es noch sehr viel zu arbeiten.
Stats Name F 3PM 2PM FW FW-% PpG
Brocza Marjan 2 0 0 0|0 0% 0
Marktl Daniel 3 0 2 0|0 0% 4
Paset-Pavlovic Lucas 4 0 6 6|2 33.3% 14
Pavlov Filip 1 0 1 2|1 50% 3
Puschner Katharina 2 0 1 0|0 0% 2
Rausch Marcus 1 0 2 0|0 0% 4
Wollenek Elias 1 0 4 4|1 25% 9
Yakubovska Viktora 0 0 1 0|0 0% 2
Yakubowskij Daniel 1 0 1 0|0 0% 2