H-2.KL  |  MU16  |  MU14  |  U12  |  U10

# Spiele

Spiele: 0

# Spielbericht

H | 21.03.2019 - 18:30 | Baden - SPH
Spiel-ID: 1331 | NBBV - U14-55 END - V1 V2 V3 V4 - OT
Black Jacks MU14 82 - 23 22 23 14 - 0
UKJ Autohaus Bogoly Bruck 64 - 7 18 15 24 - 0
Bericht
Stats Name F 3PM 2PM FW FW-% PpG
Brocza Marjan 0 0 1 0|0 0% 2
Kowol Sebastian 0 0 3 0|0 0% 6
Marktl Daniel 4 0 7 0|0 0% 14
Paset-Pavlovic Lucas 1 1 9 4|3 75% 24
Puschner Katharina 2 0 3 0|0 0% 6
Rausch Marcus 3 0 2 0|0 0% 4
Wollenek Elias 3 0 2 0|0 0% 4
Yakubovskij Daniel 1 0 11 0|0 0% 22