H-2.KL  |  MU16  |  MU14  |  U12  |  U10

# Spiele

H 11.05.2019 - 16:00 | Baden - SPH
Black Jacks MU14 51
Mini Basket Mödling 80
A 06.05.2019 - 19:15 | Mödling - Kielmannsegg
Black Jacks MU14 59
Mini Basket Mödling 78
H 27.04.2019 - 15:00 | Baden - SPH
Black Jacks MU14 73
Traiskirchen Lions Young & Wild White 35
A 24.03.2019 - 16:00 | Bruck/Leitha - VS Bruck
Black Jacks MU14 75
UKJ Autohaus Bogoly Bruck 69
H 21.03.2019 - 18:30 | Baden - SPH
Black Jacks MU14 82
UKJ Autohaus Bogoly Bruck 64
H 17.03.2019 - 15:30 | Baden - SPH
Black Jacks MU14 87
BK Raika Blue Devils Wr. Neustadt 14
H 10.03.2019 - 15:30 | Baden - SPH
Black Jacks MU14 55
Union Deutsch Wagram Alligators 44
H 03.03.2019 - 15:30 | Baden - SPH
Black Jacks MU14 35
BK Raika Blue Devils Wr. Neustadt 61
A 17.02.2019 - 12:00 | Traiskirchen - Lions Dome
Black Jacks MU14 83
Traiskirchen Lions Young & Wild White 56
A 12.01.2019 - 15:00 | Baden - SPH
Black Jacks MU14 80
UBBC Gmünd 49
H 16.12.2018 - 10:30 | Baden - SPH
Black Jacks MU14 60
UKJ Mistelbach Mustangs 45
A 15.12.2018 - 13:30 | Wr. Neustadt - HTL
Black Jacks MU14 73
BK Raika Blue Devils Wr. Neustadt 60
A 08.12.2018 - 10:30 | St. Pölten - LSZ
Black Jacks MU14 50
UKJ Basketball St. Pölten 49
A 25.11.2018 - 10:30 | Mistelbach - SPH
Black Jacks MU14 31
UKJ Mistelbach Mustangs 95
A 17.11.2018 - 13:30 | D. Wagram - BORG
Black Jacks MU14 28
Union Deutsch Wagram Alligators 68
H 03.11.2018 - 10:00 | Baden - SPH
Black Jacks MU14 54
UBK Sharks Korneuburg 69
A 01.11.2018 - 10:00 | Wr Neustadt - HTL
Black Jacks MU14 82
BK Raika Blue Devils Wr. Neustadt 16
H 28.10.2018 - 15:00 | Baden - SPH
Black Jacks MU14 61
UBBC Gmünd 30
H 21.10.2018 - 10:30 | Baden - SPH
Black Jacks MU14 52
UKJ Basketball St. Pölten 44
A 13.10.2018 - 10:00 | Korneuburg - AHS
Black Jacks MU14 49
UBK Sharks Korneuburg 62

Spiele: 20

# Spielbericht

H | 03.03.2019 - 15:30 | Baden - SPH
Spiel-ID: 1285 | NBBV - GD-084 END - V1 V2 V3 V4 - OT
Black Jacks MU14 35 - 8 10 13 4 - 0
BK Raika Blue Devils Wr. Neustadt 61 - 16 19 10 16 - 0
Bericht
Stats Name F 3PM 2PM FW FW-% PpG
Brocza Marjan 0 0 2 0|0 0% 4
Kowol Sebastian 0 0 1 0|0 0% 2
Paset-Pavlovic Lucas 2 1 2 0|0 0% 7
Posch Max 0 0 1 0|0 0% 2
Puschner Katharina 1 0 1 0|0 0% 2
Wollenek Elias 1 0 4 2|0 0% 8
Yakubovskij Daniel 1 0 3 8|4 50% 10